கழிவு நீக்க முத்திரை செய்து அதன் பயன்பாட்டை நன்கு உடனடியாக உணர்ந்தேன்.

D Jyothi Lakshmi, 51
Branch postmaster,
Pudumavilangai BO

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.