எனது துணைவியாருக்கு கடுமையான குளிர் காய்ச்சலால் (நான்கு போர்வையால் போர்த்தியும் குளிர் அடங்கவில்லை) உடல் நடுங்கிய போது, லிங்க முத்திரை வைத்து 5 […]
1.Linga mudra gave more energy. 2.Doing Apana mudra, after doing Vayu mudra gave more effect. 3. While […]
My headache has gone and my digestive system works properly my confidence level increased my body pain […]
அபான முத்திரை யின் அனுபவத்தை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நான் 2018-2020 வரை சென்னையில் விடுதியில் தங்கிப் படித்தேன். சூழல் மற்றும் உணவு […]
I was affected by covid and I already have some cardiac issues and my lung infection was […]
My father is working as a marketing manager and so he has to travel more daily. I […]
Linga mudra definitely is a magic mudra. I have been telling the affected person to do Linga […]
Once, I was completely collapsed by running nose, cough, and fever. The next day morning it became […]