எனது துணைவியாருக்கு கடுமையான குளிர் காய்ச்சலால் (நான்கு போர்வையால் போர்த்தியும் குளிர் அடங்கவில்லை) உடல் நடுங்கிய போது, லிங்க முத்திரை வைத்து 5 […]
1.Linga mudra gave more energy. 2.Doing Apana mudra, after doing Vayu mudra gave more effect. 3. While […]